„W Cieszynie – z KULTURĄ – IV edycja”

Koordynator: Anna Woźniak
Termin realizacji: 01.03.2022r. – 30.11.2022r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ

URZĄD GMINY CIESZYN

Zadanie polega na realizacji programu edukacji kulturalnej, regionalnej i artystycznej , umożliwieniu młodzieży poszerzenia i ugruntowania wiedzy na temat swojej „małej ojczyzny”, utrwalenia wiadomości na temat historii, sztuki i kultury swojego regionu. Realizacja zadania pomoże młodzieży zyskać bądź ugruntować poczucie własnej tożsamości regionalnej, usprawni jej funkcjonowanie w środowisku społecznym, ale również pozytywnie wpłynie na usprawnianie w zakresie funkcji poznawczych i emocjonalnych. Założenia projektu będą osiągane poprzez aktywne uczestnictwo uczniów w artystycznych warsztatach praktycznych oraz wyjściach do miejsc związanych z historią i kulturą regionu. Program realizowany będzie na terenie miasta Cieszyna ; zajęcia warsztatowe będą realizowane w Zespole Placówek Szkolno- Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cieszynie; Cieszyn 43-400 ul. Wojska Polskiego 3 . Zadanie skierowane jest do młodzieży ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy .

Głównym celem zadania jest stworzenie możliwości wszechstronnego kontaktu z kulturą, sztuką i historią regionu oraz aktywnego, artystycznego działania w oparciu o spuściznę kulturową regionu, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, wdrażanie do twórczego spędzania wolnego czasu, kształtowanie postaw prokulturowych i prospołecznych. W ramach programu realizowane będą wyjścia do miejsc związanych z kulturą i historią regionu, przybliżone zostaną sylwetki ciekawych i zasłużonych mieszkańców regionu, realizowane będą warsztaty artystyczne. Program obejmie edukację regionalną i kulturalną w trzech zakresach: 

1.„Kreatywnie o Cieszynie”- warsztaty artystyczne- w ramach tego punktu młodzież będzie brała udział w następujących przedsięwzięciach: -Warsztaty witrażu -w trakcie zajęć młodzież będzie pracowała techniką witrażu utrwalając symbole związane z Cieszynem starając się oddać jego wyjątkowy klimat- podsumowaniem warsztatów będzie wystawa. -Warsztaty malarskie -w trakcie zajęć młodzież za pomocą różnych i nowatorskich technik plastycznotechnicznych będzie utrwalała zabytki, przyrodę i ciekawe miejsca Cieszyna. Podsumowaniem będzie wystawa prac. – Warsztaty makramy- 8h-w trakcie zajęć młodzież pozna technikę makramy, z wykorzystaniem której utrwali piękno cieszyńskich magnolii i niecodzienność cieszynianki. 2.”Cieszyn na scenie i na ekranie” -udział w życiu kulturalnym miasta- wyjście do teatru im. A. Mickiewicza oraz wyjście do kina 3.Cieszyńskie specjały- warsztaty kulinarne -w trakcie warsztatów młodzież będzie poznawała i przygotowywała specjały regionalnej kuchni w tym piekła wielkanocnego murzina, cieszyńskiego strudla z jabłkami, przygotowywała cieszyńskie kanapki. 4.Cieszyńskie opowiastki-wyjścia pozaszkolne umożliwiające bezpośredni kontakt z zabytkami, przyrodą i klimatem Cieszyna. W ramach wyjść poznawanie historii poszczególnych miejsc, postaci z nimi związanych, legend i anegdotek.

Realizacja zadania umożliwi kontakt z kulturą, sztuką i historią regionu; zwiększy możliwości i warunki dostępu do kultury i sztuki, poszerzy wiadomości o regionie, pozwoli uczniom na nabycie nowych umiejętności.