Koordynator: Anna Woźniak
Termin realizacji: 01.03.2022r. – 30.11.2022r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ

URZĄD GMINY CIESZYN

Zadanie polega na realizacji programu edukacji kulturalnej, regionalnej i artystycznej , umożliwieniu młodzieży poszerzenia i ugruntowania wiedzy na temat swojej „małej ojczyzny”, utrwalenia wiadomości na temat historii, sztuki i kultury swojego regionu. Realizacja zadania pomoże młodzieży zyskać bądź ugruntować poczucie własnej tożsamości regionalnej, usprawni jej funkcjonowanie w środowisku społecznym, ale również pozytywnie wpłynie na usprawnianie w zakresie funkcji poznawczych i emocjonalnych. Założenia projektu będą osiągane poprzez aktywne uczestnictwo uczniów w artystycznych warsztatach praktycznych oraz wyjściach do miejsc związanych z historią i kulturą regionu. Program realizowany będzie na terenie miasta Cieszyna ; zajęcia warsztatowe będą realizowane w Zespole Placówek Szkolno- Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cieszynie; Cieszyn 43-400 ul. Wojska Polskiego 3 . Zadanie skierowane jest do młodzieży ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy .

Głównym celem zadania jest stworzenie możliwości wszechstronnego kontaktu z kulturą, sztuką i historią regionu oraz aktywnego, artystycznego działania w oparciu o spuściznę kulturową regionu, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, wdrażanie do twórczego spędzania wolnego czasu, kształtowanie postaw prokulturowych i prospołecznych. W ramach programu realizowane będą wyjścia do miejsc związanych z kulturą i historią regionu, przybliżone zostaną sylwetki ciekawych i zasłużonych mieszkańców regionu, realizowane będą warsztaty artystyczne. Program obejmie edukację regionalną i kulturalną w trzech zakresach: 

1.„Kreatywnie o Cieszynie”- warsztaty artystyczne- w ramach tego punktu młodzież będzie brała udział w następujących przedsięwzięciach: -Warsztaty witrażu -w trakcie zajęć młodzież będzie pracowała techniką witrażu utrwalając symbole związane z Cieszynem starając się oddać jego wyjątkowy klimat- podsumowaniem warsztatów będzie wystawa. -Warsztaty malarskie -w trakcie zajęć młodzież za pomocą różnych i nowatorskich technik plastycznotechnicznych będzie utrwalała zabytki, przyrodę i ciekawe miejsca Cieszyna. Podsumowaniem będzie wystawa prac. – Warsztaty makramy- 8h-w trakcie zajęć młodzież pozna technikę makramy, z wykorzystaniem której utrwali piękno cieszyńskich magnolii i niecodzienność cieszynianki. 2.”Cieszyn na scenie i na ekranie” -udział w życiu kulturalnym miasta- wyjście do teatru im. A. Mickiewicza oraz wyjście do kina 3.Cieszyńskie specjały- warsztaty kulinarne -w trakcie warsztatów młodzież będzie poznawała i przygotowywała specjały regionalnej kuchni w tym piekła wielkanocnego murzina, cieszyńskiego strudla z jabłkami, przygotowywała cieszyńskie kanapki. 4.Cieszyńskie opowiastki-wyjścia pozaszkolne umożliwiające bezpośredni kontakt z zabytkami, przyrodą i klimatem Cieszyna. W ramach wyjść poznawanie historii poszczególnych miejsc, postaci z nimi związanych, legend i anegdotek.

Realizacja zadania umożliwi kontakt z kulturą, sztuką i historią regionu; zwiększy możliwości i warunki dostępu do kultury i sztuki, poszerzy wiadomości o regionie, pozwoli uczniom na nabycie nowych umiejętności.

„Sęk właśnie w tym, że każdy musi odnaleźć swój własny kurs, nie zawsze bacząc na to, co podpowiadają nam ludzie, którzy dawno już tę drogę pokonali. Nieważne, zdaje się mówić Shi, czy szukasz go, studiując uparcie teksty BTS czy między linijkami Prousta. Na wszystko przyjdzie czas. Dla każdego kiedy indziej.”

Bartosz Czartoryski – fragment recenzji „ To nie wypanda”

W marcu w ramach realizowanego projektu „W Cieszynie – Z KULTURĄ- IV edycja” współfinansowanego przez Urząd Gminy Cieszyn klasy SPDP zawitały w kinie Cinema City w Cieszynie.

Doskonały film „ To nie wypanda” dostarczył zarówno młodzieży jak i wychowawcom wspaniałej zabawy i wielu wzruszeń. Przepiękna, zabawna i mądra opowieść o trudach czasu dorastania uczy i bawi. Wróciliśmy pełni refleksji, co zaowocowało dyskusją i pouczającymi wnioskami.