Koordynator:  Jolanta Urbaniec-Mołek
Termin realizacji: 01.03.2022 do 30.11.2022

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Cieszynie

Zadanie polega na przeprowadzeniu zajęć warsztatowych dotyczących profilaktyki  uzależnień oraz promowania zdrowego stylu życiu. Celem zajęć jest podnoszenie świadomości zdrowotnej uczniów dotyczącej potrzeby codziennej troski o siebie, przestrzegania zasad pozwalających ograniczenie możliwości zarażania się chorobami wirusowymi i unikania zachowań ryzykownych, jednocześnie uwrażliwienie na zagrożenia wynikające ze sztucznego redukowania przeżywanych uczuć i emocji

W ramach planowanych działań odbędą się warsztaty z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

„ Gdy jest mi ciężko- rzecz o depresji”
 „ Alkoholowy Zespół Płodowy”- czy istnieje bezpieczna ilośc spożywanego alkoholu.
 „ Higiena ponad wszystko- choroby wirusowe i drogi ich przenoszenia.
„ Umiar – profilaktyka czerniaka .
 „ Uzależnienia – wiem i podejmuję odpowiedzialne decyzje”
 ” Asertywnie wybieram”
 ” Jestem świadomy, filary zdrowia”

Projekt realizowany będzie na terenie Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie i skierowany jest do uczniów klas VII-VIII Szkoły Podstawowej, Branżowej szkoły I stopnia i SPdP.