Koordynator: Renata Górnik

Termin realizacji: 01.03.2018r.- 15.12.2018r.

 

Działania podjęte w ramach projektu obejmują:   

W ramach realizacji zadnia publicznego –  wycieczki   szlakiem ,,Drogi Ksiązęcej – Via Ducalis” – część II  zakłada się organizację   wycieczek po Śląsku Cieszyńskim / Dzięgielów –  Ustroń -Wisła – Wisła Czarne, Górki Wielkie – Grodziec Śląski,  Czeski Cieszyn – Bystrzyca nad Olzą – Frydek Mistek, Karwina – Marklowice Dolne/. Działania podjęte w projekcie  umożliwią beneficjentom – dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, wzięcie udziału w atrakcyjnej formie wycieczek turystyczno – krajoznawczych oraz poszerzenie ich wiedzy na temat bogatej historii, o zabytkach kultury materialnej i  ciągle żywej historii Śląska Cieszyńskiego. Konieczność realizacji zadania wynika z faktu, iż nasi podopieczni, dzieci i młodzież, dla których przewidziany jest projekt wychowują się głównie w ubogich, zaniedbanych środowiskach, często dotkniętych problemem  długotrwałego bezrobocia, ubóstwa, niewydolności wychowawczej rodziców. Najczęściej nie podróżują z rodzicami nie biorą udziału w wycieczkach turystyczno – krajoznawczych. Nie znają naszych najbliższych terenów. Bez wsparcia nie będą mogli zobaczyć zabytków kultury materialnej, poszerzyć wiedzy na temat  bogatej historii Śląska Cieszyńskiego i ciągle żywej tradycji.