Już od września ruszyliśmy … 

Program mPotęga to program ogólnopolski skierowany do szkół, uczelni, stowarzyszeń, fundacji i bibliotek, których celem jest promowanie nauki matematyki w ciekawy
i nieszablonowy sposób. U podstaw mPotęgi leży potrzeba kształcenia umiejętności matematycznych u młodego pokolenia poprzez inspirowanie nauczycieli, rodziców, pasjonatów matematyki do poszukiwania kreatywnych sposobów poznawania przez dzieci i młodzież świata liczb. (źródło: Biuro Programu mPotęga)

Projekt matematyczny „Wyobraź sobie – wyobraźnie przestrzenną” zdobył grant
w konkursie VI edycji programu mPotęga, dlatego już od pierwszych dni września ruszyliśmy z jego realizacją. Autorem projektu jest p. Agnieszka Kuboszek, nauczycielka matematyki.  Nasza Placówka dzięki mFundacji otrzymała 8 000 zł na realizację swojego projektu. Adresatami są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8, klasy 7-8
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Program ma na celu zainspirowanie nauczycieli, rodziców, pasjonatów matematyki, aby przezwyciężali schematy, rutynę i zachęcali swoich uczniów do przygody z matematyką.

 

Serdecznie zapraszamy do śledzenia realizacji programu.

Informacje oraz fotorelacje będą zamieszczane na stronie internetowej Szkoły www.zpswr.cieszyn.pl  w zakładce Projekty/„mPotęga” www.zpswr.cieszyn.pl/pages/projekty/mpotega.php.